Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Niedziela - 30 lipca - DZIEŃ POLSKO SŁOWACKI

30 lipca odbyła się polsko - słowacka impreza plenerowa, realizowana przez Gminę Kamienica w ramach mikroprojektu  pod nazwą „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju”. W jej programie znalazły się występy zespołów prezentujących kulturę danego regionu, prezentacje znanych artystów, pokazy rękodzielnictwa i sztuki kulinarnej oraz promocja walorów turystycznych (map turystycznych, informacji o szlakach turystycznych i zabytkach).

Niedzielna impreza rozpoczęła się o godz.14.00 programem dla najmłodszych „Lady Pirat show”, a później dla tego samego odbiorcy zaprezentowała się  grupa artystyczna ze Stowarzyszenia Seniorów Gminy Kamienica z repertuarem „Lokomotywa”. Następnie na scenie wystąpiła Orkiestra Dęta im. św. Floriana ze Szczawy, a po niej zespół cheerleaders DIAMOND CHEER z GOK w Kamienicy oraz kabaret CZWARTA FALA. W dalszej częsci programu publiczność mogła podziwiać Zespół Folklorystyczny SMIŽANČANKA ze Smiżan oraz Zespól Regionalny GORCE z Kamienicy.

Wieczorem na scenie wystąpił najpierw zespół DUO FENIX, następnie zespół CLIVER, a po nich zespół GÓRALSI. Impreza zakończyła się dyskoteką prowadzoną przez DJ’ a WM.

Partnerem mikroprojektu jest Gmina Smiżany.

 

ZAPROSZENIE

30. 10. 2017 r.

W związku z realizacją przez Gminę Kamienica projektu pn. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju”  w ramach którego zostanie wykonana m.in. strona internetowa oraz aplikacja mobilna na telefony komórkowe prezentująca atrakcje turystyczne Gminy Kamienica i Gminy Smiżany” zapraszamy wszystkich właścicieli lokali gastronomicznych oraz obiektów noclegowych funkcjonujących na terenie Gminy Kamienica do zgłaszania chęci umieszczenia informacji na temat ich działalności w przedmiotowej aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej. 

Przedmiotowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej bezpłatnie.

Zgłoszenia należy składać na adres: Urząd Gminy Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420, pok. 12 (sekretariat) do dnia 30 listopada 2017 r. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Gmina Kamienica zakończyła realizację projektu

28. 12. 2017 r.

Gmina Kamienica zrealizowała  projekt  pn. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju”.

Mikroprojekt został realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Partnerem mikroprojektu jest Gmina Smiżany.

Cel ogólny projektu to ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju, zaś cel szczegółowy to zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Okres realizacji projektu: kwiecień 2017 r. - grudzień 2017 r.

Zadania projektowe zaplanowane zostały pod kątem oczekiwań mieszkańców obszarów przygranicznych i odwiedzających te miejsca turystów. Obszary ochronne Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju mają duże możliwości rozwojowe, a tym samym mogą przyciągać znacznie więcej turystów.

W ramach mikroprojektu zrealizowano następujące zadania: zorganizowano imprezę plenerową polsko – słowacką, promującą dziedzictwo kulturalne i walory turystyczne partnerskich gmin; opracowano i wydano mapę turystyczną Gminy Kamienica i Gminy Smiżany; opracowano i wydano przewodnik po folklorze (informacje o zespołach regionalnych, działających na terenie Gminy Kamienica i Gminy Smiżany); opracowano i wykonano stronę internetową, dotyczącą obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju: http://uroczyska.pl oraz wykonano aplikację na telefony komórkowe, prezentującą atrakcje turystyczne Gminy Kamienica i Gminy Smiżany (nazwa aplikacji: Wrota Raju).

Całkowita wartość projektu wyniosła zgodnie z umową 31 242 euro, z czego 85% to dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego w kwocie 26 555,70,  5% z budżetu Państwa - kwota 1 562,10 euro oraz 10% z budżetu gminy - kwota 3 124,20 euro.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Przewodnik po folklorze

Mapa turystczna Gminy Kamienica

Mapa turystyczna Gminy Smiżany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu
Informacje
2040602