Przejdź do stopki

Gospodarka odpadami

Treść

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 2010) od 1 stycznia 2020 r. został wprowadzony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców.

FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – od 2021 r. (plik PDF)
 

INFORMACJA

Urząd Gminy przypomina o zmianach w sposobie odbioru odpadów dotyczących niektórych osiedli:

1. Odbiór raz w miesiącu w terminie odbioru odpadów segregowanych (ostatni czwartek miesiąca):

  • Kamienica Klenina  - odbiór odpadów wzdłuż drogi gminnej do końca asfaltu,
  • Kamienica Strzeltów - odbiór wzdłuż drogi gminnej do numerów 965 oraz 342,
  • Kamienica Strzeltów-Puścizny - odbiór wzdłuż drogi gminnej do numerów 566 oraz 357,
  • Zalesie Wąchały - wzdłuż drogi gminnej do końca asfaltu.

2. Odbiór trzy razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem:

  • Szczawa Łuszczki - wzdłuż drogi gminnej do skrzyżowania w okolicach domu 128,
  • Kamienica Kuźlówka - odbiór odpadów przy drodze powiatowej jak do tej pory.

W pozostałych osiedlach, w których zlikwidowano boksy, odbiór odpadów będzie odbywał się z dotychczasowych miejsc. Przypominamy, że odpady można wynosić maksymalnie 1 dzień przed planowanym terminem odbioru.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAMIENICA W 2023 ROKU – plik PDF

 

 

 

 

Menu
Informacje
1901328