Przejdź do stopki

Gospodarka odpadami

Treść

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 2010) od 1 stycznia 2020 r. został wprowadzony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców.

FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – od 2021 r. (plik PDF)

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAMIENICA W 2022 ROKU – plik PDF

INFORMACJA

Urząd Gminy w Kamienicy przypomina, że odbiór odpadów komunalnych z tzw. terenów trudnodostępnych odbywa się raz w miesiącu.

Do terenów tych zaliczamy:

  • Kamienica Dolna – osiedla Zawiersze, Niwa, Gronie
  • Kamienica Górna – osiedla Bukowina, Klenina
  • Szczawa – osiedle Polanki
  • Szczawa – osiedle Zamoście
  • Zalesie – osiedle Wyrębiska
  • Zasadne – osiedle Magorzyca

Odbiór odbywa się w dniach odbioru odpadów segregowanych, a z pozostałej części gminy zgodnie z harmonogramem.

 

 

 

 

Menu
Informacje
1743969