Przejdź do stopki

W dniach 17 - 19 maja 2023 r. młodzież ze szkół podstawowych z naszej gminy przebywała w partnerskiej gminie Smiżany na kolejnej siedemnastej już Spartakiadzie Młodzieży „Młodość ponad granicami”. Zaprzyjaźnione gminy: Smiżany, Komorniki i Kamienica wróciły do

W Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie oprócz naturalnych wód leczniczych będzie można skorzystać także z oferty gastronomicznej. Już od 20 maja br. będzie można tutaj napić się kawy i zjeść ciastko. Zapraszamy!      

Do 30 czerwca 2023 r. można zgłaszać kandydatów na ławników sądu rejonowego. Obecna kadencja ławników kończy się 31 grudnia 2023 r. Rada Gminy Kamienica  jesienią bieżącego roku dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję 2024 – 20

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.0.344 t.j) Wójt Gminy Kamienica ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości  Gminy Kamienica przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprz

Trwa czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność gospodarczą”. Progra

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabory kandydatów na wolne stanowiska pracy Referent/Specjalista (w zależności od doświadczenia) w Zespole Klienta Indywidualnego i w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego. ZAŁĄCZNIKI: OG

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), Wójt Gminy Kamienica zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Kamienica raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczeg&o

12 maja 2023 r., o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica miała miejsce XXXVII Sesja Rady Gminy Kamienica. W początkowej części obrad Radni wysłuchali wystąpienia Powiatowego Inspektora Weterynarii – Anety Kawuli, która na podstawie przygotowanej prezentacji

W dniach 10 – 14 maja br. w Podegrodziu odbył się 40. Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA. Od środy do piątku trwały przesłuchania konkursowe, a w niedzielę odbył się koncert finałowy połączony z ogłos

To konkurs skierowany do uczniów szkół branżowych i technicznych (w tym roku to nowa kategoria) oraz do przedsiębiorców, wykorzystujących w swoim miejscu nauki/pracy rozwiązania zgodne z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Celem konkursu jest promocja małopols

W czwartek 11 maja w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy odbył się spektakl literacko-muzyczny „Powróćmy jak za dawnych lat” w wykonaniu artystów ze Stowarzyszenia Projekty Edukacyjno-Kulturalne „PEK” z Katowic. W repertuarze

11 maja 2023 r. w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie miała miejsce Powiatowa Konferencja Bibliotekarzy, której organizatorami była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do wypracowanych zagadnień w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wsp&oac

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE GMINY KAMIENICA Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. ( Dz. U. z 2023 r. poz.333). KWALIFIKACJA WOJSKOWA DLA ROCZNIKA 2004 MĘŻCZYŹNI: 22 MAJA – 23 MAJ

12 maja 2023 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Kamienicy (sala konferencyjna) odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Kamienica. PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy. Infor

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy zaprasza na spektakl słowno-muzyczny pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”, który odbędzie się w czwartek 11 maja o godz. 19:00 w sali GOKSiR. Bilety w cenie 30 zł są do nabycia w Gminnej Bibliotece Pu

W związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na obszarze województwa małopolskiego, ognisk zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina o obowiązkowych środkac

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Projekt jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja Ministerstwa Obrony Narodowej zachowuje swój unik

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest 2 maja. Każdy z nas może uczcić „Biało-Czerwoną” poprzez jej wywieszenie w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem. 2 maja br. Starostwo Powiatowe w Limanowej zaprasza na wydarzenie związane z

Menu
Informacje
1901250