Przejdź do stopki

27 lutego 2024 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy odbyły się eliminacje szczebla gminnego kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Po

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy informuje, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku. Dodatek osłonowy przys

Na podstawie art.27 ust.1 art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2048) i uchwały Rady Gminy Kamienica nr XIX/167/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi spor

28 lutego 2024 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kamienicy odbędzie się XLVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Kamienica. PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XLVI

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Wielkanocnym „PISANKA WIELKANOCNA” i „PALMA WIELKANOCNA”. Konkurs adresowany jest do dzieci z grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, młodzieży i

Wójt Gminy Kamienica ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych:  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Matejki w Kamienicy i Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Rewitalizacja zabytkowego parku z I połowy XIX w. oraz wymiana dachu dworu z przełomu XVIII i XIX w.” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przez Zamawiającego: FUH „STANBUD” Stanisław Pięta

Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kamienica Nr XLI/295/23 z dnia 11 września 2024 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Kamienica z organizacjami po

9 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy odbyło się podsumowanie konkursu „CZYTELNIK ROKU 2023”. W czterech kategoriach wiekowych (3-6 lat, 7-12 lat, 13-18 lat, osoby dorosłe) nagrodzonych zostało 42 najaktywniejszych czytelników z terenu naszej

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców Gminy Kamienica kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety. Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowan

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko: Referent w Zespole Klienta Indywidualnego w wymiarze: 1 osoba – 1 etat, Referent w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego w wymiarze: 1 osoba &n

Zajęcia plastyczne, folklorystyczne, turnieje sportowe, bal karnawałowy i spektakl teatralny  – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, które pozwolą w akty

28 stycznia 2024 r. Grupa Artystyczna ze Stowarzyszenia Seniorów w Gminie Kamienica wystąpiła z koncertem kolęd w Kościele Parafialnym w Kamienicy. Tuż przed zakończeniem okresu bożonarodzeniowego kamieniccy parafianie mieli możliwość wysłuchania pięknego koncertu kolęd. 

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że z przyczyn technicznych w dniu 1 lutego 2024 r. wodociąg gminny w kierunku Kamienicy Dolnej oraz Górnej będzie zamknięty w godzinach nocnych od 21:00 do 6:00 rano. Za utrudnienia przepraszamy.  

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamienica, właściciele/współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub wielorodzinnych znajdujących się na terenie Gminy Kamienica, którzy wykonali w roku 2023 r. termomodernizację budynku: m.in. ocieplenie domu, wymianę okien, drzwi, dociepl

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, decyzją z dnia 18 grudnia 2013 r., zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściek&oac

Wiąże nas uchwała antysmogowa dla Małopolski, która nie dopuszcza oferowanej przez różne firmy modyfikacji starych kotłów na paliwo stałe. W związku z pojawiającymi się na terenie Gminy Kamienica firmami, które proponują modyfikację starych pieców (t

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje, że realizuje operację własną pn. „Inkubator dotacji – udzielenie informacji i wsparcie w pozyskaniu środków zewnętrznych”.  

Zgodnie z treścią Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa małopolskiego, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w 2005 r. tzw. „roc

Menu
Informacje
2040630