Przejdź do stopki

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), Wójt Gminy Kamienica zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Kamienica raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczeg&o

12 maja 2023 r., o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica miała miejsce XXXVII Sesja Rady Gminy Kamienica. W początkowej części obrad Radni wysłuchali wystąpienia Powiatowego Inspektora Weterynarii – Anety Kawuli, która na podstawie przygotowanej prezentacji

W dniach 10 – 14 maja br. w Podegrodziu odbył się 40. Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA. Od środy do piątku trwały przesłuchania konkursowe, a w niedzielę odbył się koncert finałowy połączony z ogłos

To konkurs skierowany do uczniów szkół branżowych i technicznych (w tym roku to nowa kategoria) oraz do przedsiębiorców, wykorzystujących w swoim miejscu nauki/pracy rozwiązania zgodne z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Celem konkursu jest promocja małopols

W czwartek 11 maja w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy odbył się spektakl literacko-muzyczny „Powróćmy jak za dawnych lat” w wykonaniu artystów ze Stowarzyszenia Projekty Edukacyjno-Kulturalne „PEK” z Katowic. W repertuarze

11 maja 2023 r. w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie miała miejsce Powiatowa Konferencja Bibliotekarzy, której organizatorami była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do wypracowanych zagadnień w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wsp&oac

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE GMINY KAMIENICA Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. ( Dz. U. z 2023 r. poz.333). KWALIFIKACJA WOJSKOWA DLA ROCZNIKA 2004 MĘŻCZYŹNI: 22 MAJA – 23 MAJ

12 maja 2023 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Kamienicy (sala konferencyjna) odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Kamienica. PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy. Infor

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy zaprasza na spektakl słowno-muzyczny pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”, który odbędzie się w czwartek 11 maja o godz. 19:00 w sali GOKSiR. Bilety w cenie 30 zł są do nabycia w Gminnej Bibliotece Pu

W związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na obszarze województwa małopolskiego, ognisk zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina o obowiązkowych środkac

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Projekt jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja Ministerstwa Obrony Narodowej zachowuje swój unik

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest 2 maja. Każdy z nas może uczcić „Biało-Czerwoną” poprzez jej wywieszenie w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem. 2 maja br. Starostwo Powiatowe w Limanowej zaprasza na wydarzenie związane z

27 kwietnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy wręczono dyplomy i nagrody laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego. Na konkurs wpłynęło ogółem 97  prac. Jego tematem było wykonanie „Pisanki Wielkanocnej”. Prace konkursowe oceniał

W najbliższą sobotę 29 kwietnia na Mogielicy odbędzie się oficjalne Otwarcie Małopolskiego Sezonu Turystycznego w Powiecie Limanowskim. 29 kwietnia 2023 r. na Mogielicy odbędzie się Inauguracja Letniego Sezonu Turystycznego w Powiecie Limanowskim. Wydarzenie rozpocznie się o godzini

23 kwietnia br. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Kamienicy rozegrano II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Kamienica. Najlepsza okazała się drużyna „Spektakularni” z Nowego Targu. W rozgrywkach wzięło udział 13 drużyn. Sześcioosobowe zespoły składały

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENICA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIENICA Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pó

Urząd Gminy Kamienica informuje, że składa ostatnie zamówienie na zakup węgla. Mieszkańcy Gminy Kamienica mogą  do dnia 20 kwietnia 2023 r. zgłosić chęć zakupu węgla po preferencyjnej cenie.

Menu
Informacje
1934890