Aktualności

Na przyszowskiej scenie

Na przyszowskiej scenie

Czwartek, 16 sierpnia 2018

W środę 15 lipca reprezentanci kamienickiej kultury - Grupa Śpiewacza i Zespół Regionalny „Gorce”, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy – wystąpili w Przyszowej podczas odbywającego się tam VI Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego „Besk

Znamy termin wyborów samorządowych

Wtorek, 14 sierpnia 2018

21 października 2018 r. – na ten dzień Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Strażacki jubileusz

Strażacki jubileusz

Poniedziałek, 13 sierpnia 2018

W sobotę 11 sierpnia odbyły się uroczystości obchodów 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zasadnem. Była to okazja do złożenia życzeń i gratulacji oraz nagrodzenia zasłużonych druhów jednostki. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15.00 na Przeł

Odpust Partyzancki w Szczawie - 18 i 19 sierpnia 2018 r.

Piątek, 10 sierpnia 2018

Tegoroczny Odpust Partyzancki w Szczawie, który odbędzie się w dniach 18 – 19 sierpnia 2018 r., obchodzony będzie w ramach powiatowych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Historia odpustu partyzanckiego w Szczawie sięga lat 50-tych ubiegłego

Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Piątek, 10 sierpnia 2018

Urząd Gminy w Kamienicy przypomina, że w dniu 23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr XXXII/452/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nast

Ku pamięci – wesprzyj budowę pomnika

Ku pamięci – wesprzyj budowę pomnika

Piątek, 3 sierpnia 2018

W związku z obchodami w 2018 roku 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości podjęto inicjatywę budowy pomnika (obelisku) upamiętniającego to wydarzenie. Wyznaczono dla niego miejsce w rynku w Kamienicy obok pomnika upamiętniającego Bitwę pod Grunwaldem.  Wraz z b

LGD z dotacją na projekt pn. „Piękna nasza Polska cała”

Piątek, 3 sierpnia 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” otrzymała dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury pn. „Małopolska. Moja wolność”. W ramach przyznanej dotacji Stowar