Gospodarka odpadami

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH
W 2019 ROKU

MIESIĄC

TERMIN ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH

TERMIN ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

STYCZEŃ

8 styczeń  2019 (II wtorek)

22 styczeń 2019 (IV wtorek)

31 styczeń 2019 (ostatni czwartek)

LUTY

5 luty  2019 (I wtorek)

19 luty 2019 (III  wtorek)

28 luty 2019 (ostatni czwartek)

MARZEC

5 marzec 2019 (I wtorek)

19 marzec 2019 (III  wtorek)

28 marzec 2019 (ostatni czwartek)

KWIECIEŃ

2 kwiecień 2019 (I wtorek)

16 kwiecień 2019 (III wtorek)

25 kwiecień 2019 (ostatni czwartek)

MAJ

7 maj 2019 (I wtorek)

21 maj 2019 (III wtorek)

30 maj 2019 (ostatni czwartek)

CZERWIEC

4 czerwiec 2019 (I wtorek)

18 czerwiec 2019 (III wtorek)

27 czerwiec 2019 (ostatni czwartek)

LIPIEC

2 lipiec 2019 (I wtorek)

16 lipiec 2019 (III wtorek)

25 lipiec 2019 (ostatni czwartek)

SIERPIEŃ

6 sierpień 2019 ( I wtorek)

20 sierpień 2019 (III wtorek)

29 sierpień 2019 (ostatni czwartek)

WRZESIEŃ

3 wrzesień 2019 (I wtorek)

17 wrzesień (III wtorek)

26 wrzesień 2019 (ostatni czwartek)

PAŹDZIERNIK

1 październik 2019 (I wtorek)

15 październik 2019 (III wtorek)

31 październik 2019 (ostatni czwartek)

LISTOPAD

5 listopad 2019 (I wtorek)

19 listopad 2019 (III wtorek)

28 listopad 2019 (ostatni czwartek)

GRUDZIEŃ

3  grudzień 2019 (I wtorek)

17 grudzień 2019 (III wtorek)

27 grudzień 2019 (piątek)

 

-

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  W 2019 ROKU

L.p.

Data wywozu odpadów

1.

14 marzec 2019 r. (czwartek)

2.

13 czerwiec 2019 r. (czwartek)

3.

12 wrzesień 2019 r. (czwartek)

4.

14 listopad 2019 r. (czwartek)