SZKOŁY

PLACÓWKI OŚWIATOWE W GMINIE KAMIENICA 

Samorządowe Przedszkole w Kamienicy

34 – 608 Kamienica

tel.: (18) 33 23 002

www.przedszkolekamienica.edupage.org

 

Punkt Przedszkolny "Dolina Muminków"
34 - 608 Kamienica 382

tel.: 512 974 252

“Dolina Muminków"

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy

34 – 608 Kamienica

tel.: (18) 33 40 906

www.sp1.kamienica.net.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy

34 – 608 Kamienica

tel.: (18) 33 23 091

www.sp2-kamienica.jpg.com.pl

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie

34 – 607 Szczawa 167

tel./fax: (18) 33 24 006

www.szczawa.info.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie

34 – 607 Szczawa

tel.: (18) 33 24 008

http://sp2szczawa.pl

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zalesiu

34 – 608 Kamienica

tel.: (18) 33 46 725

 

Szkoła Podstawowa w Zasadnem

34 – 608 Kamienica

tel.: (18) 33 46 219

www.spzasadne.pl

 

Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy

34 – 608 Kamienica

tel.: (18) 33 23 018

 

Gimnazjum w Kamienicy

34 – 608 Kamienica

tel.: (18) 33 40 900

www.gimnazjum.kamienica.iap.pl