RADA GMINY

RADNI GMINY KAMIENICA 2014 - 2018

 

Eugeniusz Rutka - przewodniczący

Przyjmuje strony:

 • Urząd Gminy Kamienica
 • Piątek - godz. 8.00 - 9.00

Hilary, Mateusz Majewski - radny

Dyżur:

 • Urząd Gminy Kamienica
 • Poniedziałek - godz. 7.30 - 8.30

Józefa Gorczowska - wiceprzewodnicząca

Paweł Bednarczyk

Elżbieta Citak

Jan Franczyk

Piotr Kaliciński

Stefan Kuchnia

Jadwiga Kusyk

Genowefa Majewska

Andrzej Matlęga

Janusz Opyd

Marian Opyd

Halina Śmierciak - Wierzycka

 

KOMISJE

 

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 • Halina Śmierciak - Wierzycka - przewodnicząca
 • Andrzej Matlęga - wiceprzewodniczący
 • Piotr Kaliciński
 • Paweł Bednarczyk
 • Hilary, Mateusz Majewski
 • Marian Opyd
 • Janusz Opyd

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

 • Stefan Kuchnia - przewodniczący
 • Jadwiga Kusyk - wiceprzewodnicząca
 • Elżbieta Citak
 • Jan Franczyk
 • Genowefa Majewska
 • Andrzej Matlęga
 • Halina Śmierciak - Wierzycka

 

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Paweł Bednarczyk - przewodniczący
 • Piotr Kaliciński - wiceprzewodniczący
 • Jan Franczyk
 • Jadwiga Kusyk
 • Józefa Gorczowska
 • Hilary, Mateusz Majewski
 • Janusz Opyd

 

Komisja Rewizyjna

 • Elżbieta Citak - przewodnicząca
 • Genowefa Majewska - wiceprzewodnicząca
 • Stefan Kuchnia
 • Hilary, Mateusz Majewski