Kontakt

Urząd Gminy Kamienica
34 - 608 Kamienica 420

tel. 18 33 23 004, 18 33 23 025; 
      18 33 23 508, 18 33 23 598
faks: 18 33 23 051 (całodobowy),
         18 33 23 004 (wew. 25)
e-mail:
gmina@kamienica.org.pl

www. kamienica.net.pl

 

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 

WYKAZ TELEFONÓW

 

WÓJT

SEKRETARIAT

18 33 23 004
18 33 23 025
18 33 23 508
18 33 23 598

Faks: 18 33 23 051,
18 33 23 004 (wew. 25)

SEKRETARZ

18 33 23 004 (wew. 20)

SKARBNIK

18 33 23 004 (wew. 28)

OBRONA CYWILNA,

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,

OBSŁUGA PŁACOWA URZĘDU
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

18 33 23 004 (wew. 23)

EWIDENCJA GRUNTÓW

18 33 23 004 (wew. 24)

EWIDENCJA LUDNOŚCI

(DOWODY OSOBISTE)

18 33 23 004 (wew. 27)

PODATKI

18 33 23 004 (wew. 29)

KASA

18 33 23 004 (wew. 30)

KSIĘGOWOŚĆ SZKÓŁ

18 33 23 004 (wew. 31)

KEROWNIK GOPS

ZASIŁKI RODZINNE

18 33 23 004 (wew. 32)

OPIEKA SPOŁECZNA

18 33 23 004 (wew. 33)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,

INWESTYCJE, REMONTY,

KANALIZACJA – PRZYŁĄCZA,

OCHRONA ŚRODOWISKA,

DROGOWNICTWO GMINNE

18 33 23 004 (wew. 34)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

18 33 23 004 (wew. 37)

 

UG Kamienica

Nr konta, na które mogą być wpłacane opłaty skarbowe:

BS Limanowa O/Kamienica

93 8804 0000 0030 0300 0084 0002