Gospodarstwa Agroturystyczne

 GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE W GMINIE KAMIENICA

 

Gospodarstwo agrturystyczne "W Słonecznej Dolinie" w Kamienicy
 
Błachut Maria - Zalesie 38, tel. (18) 334 67 31
 
Bulanda Paweł - Kamienica 560, tel. (18) 332 32 32
 
Czech Marek - Kamienica 727, tel. (18) 332 33 30
 
Kęska Ryszard - Zalesie 48, tel. (018) 332 42 07
 
Kowalik Aniela - Szczawa 274, tel. (18) 332 42 51
 
Kurzeja Józefa - Zasadne 67, tel. (18) 334 62 32
 
Marcisz Dorota - Zalesie 217, tel. (18) 334 67 09
 
Mazurek Władysław - Szczawa 402, tel. (18) 332 41 76
 
Waksmundzka Krystyna - Kamienica 547, tel. 517 675 309
 
RANCHO ZAPOLE - Bogusława Gierczyk, Zasadne 34, tel. 668 606 934