SOŁECTWA

 

SOŁTYSI
 
Jan Kulig - Sołectwo Kamienica Górna
 
Michał Mikołajczyk - Sołectwo Kamienica Dolna
 
Zofia Bulanda - Sołectwo Szczawa
 
Zbigniew Wierzycki - Sołectwo Zalesie
 
Stanisław Poręba - Sołectwo Zbludza
 
Agata Zięba - Sołectwo Zasadne