Zespoły Regionalne

 
Zespół Regionalny „Gorce” z Kamienicy

Kamienica położona u stóp Gorców, zamieszkała jest przez pracowitych i dumnych górali. Piękna przyroda, czyste powietrze, dzikie górskie potoki, to wszystko zawsze inspirowało ludzi do twórczości artystycznej, toteż wśród mieszkańców Kamienicy spotkać można rzeźbiarzy, malarzy, poetów,  artystów rzemieślników,  hafciarki itp.  Zachowały się do dziś piękne stroje góralskie, bogato zdobione motywem roślinnym, gdzie widać kwiaty łąk, pól i lasów. Żywa jest też tradycja - obrzędy ludowe i zwyczaje obchodów różnych świąt.
Ziemia kamienicka stanowi odrębny region etnograficzny, nazywany regionem Białych Górali Gorczańskich lub regionem Górali od Łącka i Kamienicy.


Zespół Regionalny „Gorce”, obecnie działający pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy, powstał w 1952 r. Tworzą go starzy i młodzi mieszkańcy Kamienicy oraz sąsiednich miejscowości. Kultywowanie rodzimej tradycji jest ważnym czynnikiem integrującym miejscową ludność.


Zespół prezentuje autentyczny folklor góralski, wyrażony muzyką, śpiewem i tańcem. W repertuarze grupy są tańce grupowe: polka z przyśpiewkami, polka goniona, polka drobna, sztajerek na jednym foszcie, walc kamienicki, jak również tańce wykonywane tylko przez chłopców – zbójnicki i hajduk oraz przez dziewczyny – zielona. Niewątpliwie ogromnym atutem zespołu jest doniosły, góralski śpiew.


Uwagę widzów przyciągają często stroje, w których występują członkowie. Wyszywane ręcznie gorsety i parzenice na góralskich portkach, kolorowe spódnice, skórzane pasy i kierpce tworzą barwny wizerunek zespołu.


Zespół Regionalny „Gorce” corocznie bierze udział w różnych konkursach i przeglądach, zajmując wysokie miejsca. W roku 1999 zespół zdobył specjalną nagrodę im. prof. Romana Reinfusa „Żelaznego Koguta” i Parzenicę Góralską za kultywowanie tradycji na Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskie w Zakopanem.


Zespół występował w wielu miastach Polski oraz zagranicą, m.in. na Węgrzech, w Bułgarii, Szwecji, Danii, Belgii, Słowacji – wszędzie sławiąc piękno swojego regionu.


Grupa uczestniczyła w nagraniach płyty "Życzymy, życzymy", dedykowanej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Brała też udział w pielgrzymce dziękczynnej do Watykanu.


Zespół liczy ok. 35 osób, w tym kapela (I skrzypce – prym, II skrzypce – prym, 2 skrzypiec – sekundy i basy), pary starostów oraz pary młodych.

 

Regional  Group “Gorce” from Kamienica

Kamienica, located at the foothills of the Gorce, is populated by hard-working and proud highlanders. Beautiful nature, clean air, wild mountain streams have all inspired local artists, that is why Kamienica boasts many sculptors, painters, poets, art craftsmen, embroiderers etc. On special occasions residents still wear traditional highlanders costumes, richly decorated with plant motifs showing flowers that grow in local meadows, fields and forests. During various religious holidays local traditions and folk customs are still observed such as  blessing.
The land of Kamienica constitutes individual ethnographical region, called the region of White Gorce Highlanders or region of Highlanders from Łącko and Kamienica.

Local Regional band “Gorce” acting currently under patronage of Communal Centre of Culture in Kamienica was founded in 1952. The band is created from the old and young inhabitants of Kamienica and the neighbors villages. Presentation and cultivating native tradition is very important factor which integrates local people.

The Gorce group presents authentic highlanders folk expressed by music, sing and dance.

Undoubtedly the great trump of the group is the momentous highlander's singing.

The attention of spectators attracts costumes in which performs the members of the group.

Sewed corset and special patterns on the regional trousers called “parzenica”, colourful skirts, leather belts and regional shoes compose the colorful  image of the group.

Regional group “Gorce” annually takes part in various contests and parades winning high places in them. In 1999 the “Gorce” group won special award of professor  Roman Reinfus  called “Żelazny Kogut” (Iron Cock) and “Parzenicę Góralską ((Special patterns on the highlanders trousers) for cultivating tradition on International Festival Mountain Lands in Zakopane. The group gave performances in many towns and countries like Hungary, Bulgaria, Sweden, Denmark, Belgium  and Slovak Republik. Everywhere the group celebrate the beauty of the own region. The group took parts in the recording of disc plate “We wish, we wish” dedicated to the Pope Jan Paweł II. They participated also in the thank-pilgrim to Vatican.

The group counts 35 members, in which the band (I violins - first place, II violins - first place, 2 violins, second and basses), as well as senior pair and young pair.

 

Kontakt:
Gminny Ośrodek Kultury (Gmina Cultural Centre)
34 - 608 Kamienica 426
tel./fax: + 48 18 33 23 082
e-mail:
gokkamienica@wp.pl

 

 

Zespół Regionalny Zasadnioki

   Zespół Regionalny Zasadnioki został utworzony w 2004 r. przy Szkole Podstawowej  w Zasadnem. Swą nazwę zawdzięcza miejscowości Zasadne, z której pochodzi. Jest to nieduża, malownicza wieś, rozciągającą się u stóp Gorca (1228 m. n.p.m.), należąca do Gminy Kamienica.

Członkami zespołu są dzieci i młodzież w wieku od 7-15 lat. Zespół prezentuje pieśni i przyśpiewki, muzykę, tańce, stroje, gry i zabawy dziecięce a także zwyczaje ludowe górali łącko-kamienickich.

Corocznie swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i gminne, uczestniczy w festiwalach i przeglądach.

Do najważniejszych należą: Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu, Święto Pieśni Tańca i Muzyki Ludowej w Szczyrzycu, Festiwal Folklorystyczny Limanowska Słaza, Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju.

Koncertował też w Dolnym Kubinie na Słowacji oraz w Mosbach i Wutha - Farnroda w Niemczech.

Założycielem i kierownikiem zespołu jest Bożena Gierczyk.