Podsumowali działania strażackie

Pierwszy miesiąc nowego roku to czas rozmaitych podsumowań i sprawozdań z działalności za rok poprzedni. Właśnie w tym okresie odbywają się walne zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych.

Druhowie z naszej gminy podsumowali miniony rok na zebraniach, które odbyły się 6 stycznia w Kamienicy, Zbludzy, Zalesiu, Zasadnem oraz 19 stycznia w Szczawie. Kierownictwo poszczególnych jednostek podsumowało działalność w 2018 r. na płaszczyźnie operacyjnej, kulturowej, finansowej, prewencyjnej oraz szkoleniowej. Zostały także omówione plany zakupów i wyszkolenia na rok bieżący. Przedstawiono sprawozdania zarządów OSP oraz komisji rewizyjnych. Zarząd każdej jednostki z terenu naszej gminy uzyskał absolutorium za rok sprawozdawczy. Wśród prezydium walnych zebrań zasiadali: Przedstawiciel Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej - st. kpt. Marcin Kulig, Wójt Gminy Kamienica - Władysław Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy - Hilary Majewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej - dh Grzegorz Janczy, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kamienicy - dh Adam Opyd, Komendant Gminny ZOSP RP w Kamienicy - dh Artur Rutka, a także radni i sołtysi poszczególnych miejscowości. 

Rok 2018 był bardzo pracowity dla strażaków z naszej gminy. Doszło do 208 zdarzeń na terenie gminy, które wymagały interwencji Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to wzrost aż o 180 punktów procentowych. Jednak wyjazdy do działań to nie jedyna dziedzina, którą trudnią się nasze jednostki. Każda z nich mocno angażowała się w życie lokalnej społeczności, służąc i niosąc pomoc przy różnego rodzaju uroczystościach gminnych oraz parafialnych. Strażacy brali także udział w szkoleniach, organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Limanowej, ćwiczeniach gminnych oraz zawodach sportowo pożarniczych. Wielokrotnie również przeprowadzali pogadanki profilaktyczne oraz organizowali pokazy dla najmłodszych. 

 

 

 

 

 

Tagi