Zaproszenie na spotkania subregionalne

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje cykl spotkań subregionalnych, które odbędą się  15 czerwca w Zakopanem, 29 czerwca w Gdowie oraz 6 lipca w Limanowej.

Spotkania adresowane są do lokalnych liderów, w tym szczególnie sołtysów oraz przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich.

Udział w wybranym spotkaniu wymaga zgłoszenia. Adres e-mail do przesłania zgłoszenia: klis@wup-krakow.pl,  telefon: 12 619 84 55. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach  jest nieodpłatny.

ZAŁĄCZNIK - zaproszenie i program spotkań subregionalnych z sołtysami i członkami KGW z Małopolski

 

 

 

Tagi