Rodzina w poezji

4 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawie odbył się VIII  Gminny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją”. Tegoroczne spotkanie przebiegło pod hasłem ,,Rodzina w poezji dziecięcej i młodzieżowej”.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy, którzy oceniani byli w czterech  kategoriach: oddziały przedszkolne, klasy I-III i IV-VI, VII-VIII.
Komisja konkursowa w składzie: mgr Joanna Opyd - nauczyciel polonista ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie, Zofia Kuchnia - pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kamienica, Elżbieta Citak - pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria: oddziały przedszkolne

 • I miejsce - Andrzej Szymański (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)
 • II miejsce - Amelia Gromala (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy)
 • III miejsce - Adam Chlipała (Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie)
 • Wyróżnienie: Cyprian Hilgier (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)

Kategoria: klasy I - III

 • I miejsce - Jakub Hyrc (Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie)
 • II miejsce - Sebastian Gromala (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy)
 • III miejsce - Jan Rusnak  (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)
 • Wyróżnienie: Wiktoria Kurzeja  (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)

Kategoria: klasy IV – VI

 • I miejsce - Gabriela Cepielik (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy)
 • II miejsce - Aneta Postrożna (Szkoła Podstawowa w Zalesiu)
 • III miejsce - Sabina Rusnak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)
 • Wyróżnienie - Izabela Gierczyk (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)
 • Kategoria: klasy VII-VIII
 • I miejsce - Dominika Sopata (Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy)
 • II miejsce - Karolina Gromala (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy)
 • III miejsce - Izabela Pierzga (Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie)

Konkurs został zorganizowany we współpracy z Gminna Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a laureaci mieli zaszczyt zaprezentować się na Festynie Rodzinnym, który odbył się 9 czerwca w Kamienicy. Młodzi recytatorzy udowodnili, że językiem poezji można wyrazić wiele, a poszczególne interpretacje zachwyciły publiczność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi