XXXIX Dni Gorczańskie

W dniach 27 - 28 lipca 2019 r. odbyły się obchody XXXIX Dni Gorczańskich w Kamienicy.

W sobotę 27 lipca obchody połączone były z organizowanym po raz siódmy - Festiwalem Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie rytmy i smaki”. Imprezę rozpoczął Konkurs Kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kamienica. Ocenie Komisji Konkursowej przygotowane przez poszczególne Koła prezentacje potraw regionalnych – po jednej – przeznaczonych do degu­­stacji. Oceniający wzięli pod uwagę walory smakowe, sposób i jakość podania oraz wygląd stoiska.
Ostatecznie Jury w składzie: Maria Winkiewicz - pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy, Barbara Matlęga - Firma „Kaminex”, technolog żywienia, ks. Jan Betlej - proboszcz kamienickiej parafii, Jarosław Augustyniak - sekretarz Gminy Kamienica, Eugeniusz Rutka - przedstawiciel Gminy Kamienica w Izbie Rolniczej przyznało trzy równorzędne I miejsca dla KGW z Kamienicy Dolnej, które przygotowało „Kapustę z pęczakami, grochem i bobem”, KGW z Zalesia („Ziemniaki z kapustą”) i KGW ze Zbludzy („Kluski kudłate z boczkiem, napój z domowego ogródka”). Trzy drugie miejsca miejsce ex aequo zajęły  KGW z Kamienicy Górnej („Jadło żniwne babki”), KGW ze Szczawy („Żur z ziemniakami i omastą”) oraz KGW z Zasadnego („Rosół z gęsi z ziemniakami”).  Swoje produkty regionalne do degustacji wystawili również przedstawiciele partnerskich gmin:  Wutha – Farnroda („Tradycyjny turyngiski chleb ze specjałami”), Erdőhorváti („Gulasz węgierski z winem Tokaj"), Komorniki - KGW z Komornik („Komornicka kaszanka z tajemniczymi dodatkami”) oraz Koło Łowieckie GORCE z Kamienicy.
Poza kulinarną ucztą uczestników tegorocznych Dni Gorczańskich czekała również impreza artystyczna - na scenie mogli zobaczyć występ Grupy Śpiewaczej GORCE i Zespół Regionalny GORCE z programem „Tarcie lnu" (działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy).

Oficjalnego otwarcia XXXIX Dni Gorczańskich dokonał wójt gminy Kamienica - Władysław Sadowski, który powitał licznie przybyłych gości; byli wśród nich m.in.: posłowie  - Wiesław Janczyk, Arkadiusz Mularczyk, Jan Duda, senator - Jan Hamerski, starosta powiatu limanowskiego - Mieczysław Uryga, wicestarosta - Agata Zięba, przewodnicząca Rady Powiatu - Ewa Filipiak, samorządowcy z sąsiednich gmin, a także goście z zaprzyjaźnionych regionów Wutha - Farnroda (Niemcy), Smiżan (Słowacja), Erdohorvati (Węgry), Komornik z Wielkopolski.
Do tradycji należy już fakt, że Dni Gorczańskie to również okazja do wyróżnień i odznaczeń osób zasłużonych dla naszej gminy. W bieżącym roku zaszczytny tytuł Honorowego Gazdy Gminy Kamienica otrzymał starosta Mieczysław Uryga, natomiast tytuł Gazdy Gminy Kamienica przyznano Tadeuszowi Citakowi, Jarosławi Dudzikowi, Janowi Rusnarczykowi, Stanisławowi Majchrzakowi, Ignacemu Gromali, Łukaszowi Franczykowi, Hilaremu Majewskiemu i Stanisławowi Stecowi.              

Tytuł Honorowej Gaździny Gminy Kamienica otrzymała  Ewa Filipiak - przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego, zaś Tytuł Gaździny Gminy Kamienica przyznano Józefie Gorczowskiej - wiceprzewodniczącej Rady Gminy Kamienica, Stefanii Gierczyk - byłej  przewodniczącej KGW z Zasadnego oraz przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich: Bernadecie Chlipale, Zofii Dudzik, Krystynie Faron, Elżbiecie Franczyk, Wiesławie Gorczowskiej i Marii Opyd.
Podziękowania otrzymali: wójt Władysław Sadowski (za 20 lat  gazdowania na stanowisku Wójta Gminy Kamienica) oraz Stefania Gierczyk (za inicjatywę założycielską Koła Gospodyń Wiejskich w Zasadnem i 18 - letnie kierowanie jego pracami).
Wręczono również listy gratulacyjne, które otrzymali: Janusz Piotrowski - Prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego HALNY Kamienica oraz Mirosław Haczek - trener sekcji cheerleaders DIAMOND CHEER, działającej przy GOK w Kamienicy (za owocną pracę oraz energię i czas poświęcony realizacji działań podejmowanych na rzecz budowania i propagowania aktywnych postaw wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie gminy).

Po oficjalnej części w amfiteatrze rozbrzmiewała muzyka, taniec i śpiew w wykonaniu zespołu KORDIAN. Pierwszy dzień obchodów Dni Gorczańskich zakończyła dyskoteka prowadzona przez DJ’a.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się w kamienickim kościele o godz. 11.30 Mszą św. w oprawie góralskiej, podczas której homilię wygłosił ks. prałat Kazimierz Pach. W swoim kazaniu podkreślił patriotyczny wymiar lokalnego święta, jego promocyjny charakter.
W amfiteatrze SATURN impreza rozpoczęła się o godz. 14.30 programem estradowym adresowanym do dzieci. Po nim wystąpił zespół cheerleaders DIAMOND CHEER z GOK w Kamienicy oraz Zespół Regionalny ZASADNIOKI z Zasadnego. W dalszej części gminnego święta publiczność bawił Kabaret pod WYRWIGROSZEM i zespół CIUPAGA.
Uwieńczeniem dorocznych Dni Gorczańskich był koncert zespołu GÓRALSI i wieczór muzyczno-taneczny z DJ-em WM.
W trakcie dwudniowej imprezy nie zabrakło innych atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Były stoiska z produktami regionalnymi, „Wesołe Miasteczko” i gastronomia.

***

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy składa podziękowanie wszystkim, którzy finansowo i rzeczowo wsparli XXXIX Dni Gorczańskie. Są to:

 • Wójt i Rada Gminy Kamienica
 • Łukasz Franczyk – Firma Remontowo – Budowlana w Kamienicy
 • Powiat  Limanowski – jako PARTNER PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • Wincenty Szerszeń – Firma WIGMORS z Wrocławia
 • Eugeniusz Wojak – PPUH WOLIMEX w Limanowej
 • Firma TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
 • Grzegorz Zając – Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ZIBUD” w Kamienicy
 • Witold Marek ze Zbludzy
 • Barbara Matlęga i  Stanisław Pięta – PHU KAMINEX w Kamienicy
 • Jacek Mrówka – Firma THERMA – BUD w Kamienicy
 • Ignacy Zając - Firma Usługowa „Geodez” z Kamienicy
 • Bożena i Ryszard Kaim – Gorczański Ośrodek Medyczny GOR – MED w Kamienicy
 • Bożena Kaim – Sala Bankietowa FAKTORIA w Słopnicach
 • Józef Gierczyk – Usługi Transportowo Handlowe – Kamienica
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kamienicy
 • Stacja Auto EKO GAZ w Mysłowicach
 • Grzegorz Rajski – Super Market Rajski – Nowy Targ
 • Bank Spółdzielczy w Limanowej
 • Zygmunt Opyd – PPHU „STOLAREX” w Szczawie
 • Piotr Stec i Wacław Faron - Firma STEFAR z siedzibą w Czerńcu - Transport Międzynarodowy
 • i Spedycja oraz Skład Materiałów Budowlanych i Opału
 • Kamila Kuczaj – Szkoła Językowa MADISON w Limanowej
 • FHU Hurtownia BHP  – Katarzyna i Grzegorz Kalicińscy – Kamienica
 • Marian Wąchała – Usługi Ogólnobudowlane w Kamienicy
 • Anna i Wacław Mikołajczyk - Apteka Prywatna w Kamienicy
 • Zbigniew Kwit – Przewóz Osób – Kamienica
 • Jan Syjud – INSTAL - JANEK  – usługi hydrotechniczne i wodno kanalizacyjne – Zalesie
 • Józef Faron – Zakład Elektroinstalacyjny w Zasadnem
 • Józef Bulanda – Kwiaciarnia w Kamienicy
 • Ignacy Gromala –  Pracownia Rzeźbiarska w Kamienicy
 • PPHU „EURO CODE” - Rozlewnia Wód Mineralnych w Szczawie
 • Firma TYMBARK - MWS Sp. z o.o.
 • Ochotnicza Straż Pożarna z Kamienicy, Szczawy, Zalesia, Zasadnego i Zbludzy

 

 

 

 

Tagi