Gminne Święto Plonów

W niedzielę, 1 września  w Zalesiu odbyły się Dożynki Gminy Kamienica. Święto Plonów rozpoczęto uroczystą Mszą św. koncelebrowaną przez proboszcza zalesiańskiej parafii ks. Ryszarda Kochanowicza i  redemptorystę o. Bogdana Bańdurę, który jednocześnie wygłosił homilię. Po nabożeństwie barwny dożynkowy korowód, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej im. św. Floriana ze Szczawy, przemaszerował na plac przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na dalszą część rolniczego święta. Po drodze nie zabrakło akcentu patriotycznego. Wójt i zaproszeni goście złożyli symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem poległych w drugiej wojnie światowej.

W trakcie oficjalnego otwarcia dożynek wójt gminy - Władysław Sadowski przywitał przybyłych na uroczystość gości, wśród których byli  m.in.:  posłowie na sejm RP: Wiesław Janczyk i Jan Duda; radni sejmiku województwa małopolskiego - Urszula Nowogórska i Grzegorz Biedroń; przedstawiciele powiatu limanowskiego - starosta Mieczysław Uryga, wicestarosta Agata Zięba, członek zarządu Józef Jaworski, przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Filipiak; radni gminy Kamienica z przewodniczącym Hilarym Majewskim; dyrektor szkoły w Zalesiu Maria Buczek; przedstawiciele instytucji, zakładów pracy, stowarzyszeń oraz sołtysi.

Następnie odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy, podczas którego na ręce Wójta Gminy Kamienica i Proboszcza Parafii Zalesie starostowie dożynek - Bogumiła Duda i Hubert Wierzycki złożyli tradycyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki.

Potem przyszedł czas na prezentację wieńców dożynkowych. Komisja konkursowa (Leszek Leśnik - kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Limanowej - przewodniczący komisji, Edyta Kolawa - pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Limanowej, Eugeniusz Rutka - przedstawiciel Gminy Kamienica w Izbie Rolniczej, Maria Winkiewicz - pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy) po obejrzeniu wieńców dożynkowych przyznała następujące miejsca: w kategorii tradycyjnego wieńca dożynkowego pierwsze miejsce sołectwu z Kamienicy Dolnej, a drugie miejsce sołectwu ze Zbludzy. W kategorii współczesnego wieńca dożynkowego przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca dla sołectwa z Zalesia i sołectwa Kamienica Górna. Drugie miejsce ex aequo zajęły sołectwa ze Szczawy i Zasadnego.

W zorganizowanym konkursie na najlepsze ciasto z owocami pierwsze miejsce przyznano Agacie Musze z Zalesia. Drugim miejscem nagrodzono Czesławę Klimek z Zalesia. Trzecie miejsce zdobyły wypieki przygotowane przez Bogumiłę Dudę z Zalesia i Koło Gospodyń Wiejskich z Zalesia. Wyróżnienia otrzymały: Stowarzyszenie Seniorów Gminy Kamienica, KGW z Kamienicy Dolnej, KGW z Kamienicy Górnej, KGW ze Szczawy, KGW z Zasadnego i KGW ze Zbludzy.

Podczas uroczystości wręczono również list gratulacyjny, który otrzymał Robert Faron   - zawodnik Salco Garmin Team z Zalesia (wielokrotnego członka kadry Polski w biegach górskich na MŚ i ME) za owocną pracę oraz energię i czas poświęcony realizacji działań podejmowanych na rzecz rozwoju biegów górskich w  kraju, a tym samym promowanie gminy Kamienica.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja potraw regionalnych, przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kamienica.

Oprawę artystyczną imprezy zapewnił występ Orkiestry Dętej ze Szczawy, grupy artystycznej ze Stowarzyszenia Seniorów Gminy Kamienica, KGW ze Zbludzy, kapeli Zespołu Regionalnego LIMANOWIANIE i zespołu AKORDSI.

Tegoroczne gminne święto plonów jak zwykle potwierdziło mocną więź mieszkańców gminy
z tradycją, ich pamięć o przodkach, tożsamość regionalną.

 

 

 

 

Tagi