INFORMACJA – zamknięcie odcinka drogi gminnej w Szczawie

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn: „Odbudowa przepustu Kuźle-Wąchały w Szczawie w ciągu drogi gminnej 340202 K w km 0+085” zamknięty dla ruchu zostanie odcinek drogi przed przepustem w km 0+080 – do 0+095 w okolicach Szkoły Podstawowej nr 1 im. PSP AK w Szczawie.

Termin zamknięcia drogi: ok. 8 dni od dnia 23.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

Inwestor zadania:

GMINA KAMIENICA
34 – 608 KAMIENICA 420

Wykonawca zadania:

PPUH „DROG-BET”  Stanisław Kurek
ul. Paderewskiego 17, 33-600 Limanowa

Tagi