Gminne ćwiczenia strażaków

5 października na obiektach Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawie odbyły się ćwiczenia dla strażaków jednostek OSP z terenu gminy Kamienica.

Scenariusz ćwiczeń zakładał trzy epizody akcji ratowniczo gaśniczych. Były to: pożar piwnicy, wypadek w transporcie drogowym, a także upadek z wysokości. W trakcie likwidacji tych zdarzeń strażacy musieli się zmierzyć z różnego rodzaju zagrożeniami, między innymi z uszkodzoną linią elektroenergetyczną czy nagrzewającą się butlą gazową.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności w poszczególnych dziedzinach ratownictwa, a także współpracy pomiędzy jednostkami.

Organizatorem ćwiczeń był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kamienicy. Ćwiczenia obserwował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł. bryg. Wojciech Frączek. Wśród zaproszonych gości obecny był Wójt Gminy Kamienica – Władysław Sadowski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Hilary Majewski. 

 

 

Tagi