OGŁOSZENIE – VII sesja Rady Gminy Kamienica – 17 października

17 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica odbędzie się VII SESJA RADY GMINY KAMIENICA.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
 4. Wręczenie podziękowań.
 5. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2019 – 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2019 r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienica w roku szkolnym 2018/2019.
 9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach majątkowych za 2018 r.
 10. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie VII Sesji Rady Gminy Kamienica.

 

 

 

Tagi