Z sesji Rady Gminy Kamienica

17 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się VII sesja Rady Gminy Kamienica. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Rada wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie Gminy Kamienica na 2019 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamienica.

Podczas sesji przewodniczący rady – Hilary Majewski i wójt – Władysław Sadowski wręczyli Prezes – Zofii Kuchni i Członkom Zarządu Stowarzyszenia Seniorów Gminy Kamienica okolicznościowe listy gratulacyjne z okazji rozpoczęcia nowej kadencji.
W taki sam sposób samorząd gminy postanowił docenić i wyróżnić radną, która przed dwoma dniami otrzymała odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.     

 

 

 

Tagi