AKTYWNA STAROŚĆ = RADOŚĆ!

Stowarzyszenie Dla Męciny otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „AKTYWNA STAROŚĆ = RADOŚĆ!”.

Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

W ramach działań projektowych w 2019 r. planuje się:

  • organizację spotkania dla osób starszych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych,
  • organizację spotkań z lekarzem geriatrą,
  • organizację warsztatów ozdób bożonarodzeniowych.

W ramach działań projektowych w 2020 r. planuje się:

  • organizację spotkań z lekarzem onkologiem,
  • organizację warsztatów stroików wiosennych,
  • organizację wyjazdu seniorów np. do kina/teatru/bądź na koncert,
  • organizację konkursu artystycznego dla seniorów pn. ,,Moja życiowa pasja. Moje hobby”.

Zaplanowane działania zostaną skierowane do seniorów w tym kobiet i mężczyzn - mieszkańców powiatu limanowskiego, a w szczególności zamieszkujących teren Gminy Dobra, Gminy Kamienica i Gminy Limanowa.

Działania projektowe są odpowiedzią na problem niskiej aktywności osób starszych, mieszkańców terenów wiejskich w życiu społecznym i publicznym regionu.

Więcej informacji o projekcie i jego działaniach na bieżąco na profilu Facebook Organizacji.

 

Tagi