Inwentaryzacja ogrzewania budynków

W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Małopolskiego „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” gminy są zobowiązane do prowadzenia „Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków”. 

Zwracamy się z apelem do mieszkańców o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy Kamienica ankiety, którą można pobrać ze strony internetowej gminy lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Zebrane materiały dotyczące Państwa budynków, posłużą do uzupełnienia „Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce”, prowadzonej przez Małopolski Urząd Marszałkowski. Pozyskane dane dokładnie określą potrzeby mieszkańców województwa, w tym również naszej gminy, w zakresie dotyczącym wymiany starych kotłów, prowadzenia prac termomodernizacyjnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. Pomoże to przygotować i wdrożyć działania mające doprowadzić do ograniczenia niskiej emisji, a co za tym idzie poprawy jakości powietrza.
Dodatkowo Gmina Kamienica podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ustalające zasady wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Dzięki podpisanemu porozumieniu mieszkańcy będą mogli m. in. złożyć wnioski o wsparcie na wymianę pieców i termomodernizację swoich budynków bezpośrednio w gminie, a także skorzystać z pomocy gminy w trakcie wypełniania wniosku. 

Więcej informacji na temat realizacji programu można uzyskać w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/.

Ankieta do „Bazy inwentaryzacji ogrzewania w Małopolsce” – Gmina Kamienica

 

 

 

Tagi