Z sesji Rady Gminy Kamienica

W piątek 22 listopada odbyła się VIII sesja Rady Gminy Kamienica. W jej programie najwięcej emocji wywołał punkt dotyczący podjęcia przez radę uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie.

Ostatnia sesja Rady Gminy Kamienica zgromadziła liczne grono zainteresowanych jej przebiegiem, szczególnie ze względu na punkt dotyczący decyzji w sprawie likwidacji  SP2 w Szczawie. Wśród zgromadzonych znaleźli się zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy szkoły, którzy próbowali przekonać radnych o bezzasadności likwidacji tej placówki.
W głosowaniu na 13 radnych 7 było za podjęciem uchwały intencyjnej, 3 – wstrzymało się od głosu i 3 – było przeciw tej uchwale. Warto zwrócić uwagę na fakt, co było podkreślone na sesji, że w sprawie likwidacji szkoły wiążącą jest opinia Kuratorium Oświaty. Rusza zatem procedura, której wyniku – do momentu zajęcia stanowiska przez kuratorium – nie można przewidzieć.

Jednym z punktów VIII sesji było podjęcie uchwały w sprawie stawek za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienica w 2020 r. W tym roku do przetargu stanęła tylko jedna firma, ustalając kwotę za wywóz śmieci na poziomie 993 tys. zł (kwota ta jest o 300 tys. zł wyższa w stosunku do ubiegłorocznego przetargu). W związku z tym radni podjęli uchwałę, na mocy której ustala się  następujące stawki:

  • odpady segregowane – 13 zł  miesięcznie od osoby,
  • odpady niesegregowane – 52 zł miesięcznie od osoby.

Ponadto firma wywożąca odpady została zobowiązana do przygotowania ulotek dotyczących segregowania odpadów, które z początkiem nowego roku trafią do mieszkańców, oraz do przeprowadzenia w każdej szkole prelekcji dotyczącej należytego segregowania śmieci. Działania te mają na celu sukcesywny wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców. 

W trakcie sesji odbyło się też wręczenie podziękowań dla dyrektorów i koordynatorów szkolnych za aktywne włączenie się w Kampanię Społeczną „No Promil – No Problem”. W tym punkcie miało również miejsce wręczenie listu gratulacyjnego Bożenie Gierczyk – dyr. SP w Zasadnem z tytułu otrzymania przez nią Odznaki Honorowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

 

Tagi