Z sesji Rady Gminy

17 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica miała miejsce IX Sesja Rady Gminy.

Ostatnia sesja w tym roku była dla kamienickiego samorządu także sesją budżetową. Radni przyjmowali budżet na 2020 r. To w oparciu o tę uchwałę samorząd gminy Kamienica będzie realizował zamierzenia w kolejnym roku. Dochody budżetu zaplanowano na poziomie 42 241 088, 93 zł, wydatki będą stanowić kwotę 44 169 758, 93 zł.  Przyszłoroczny budżet będzie deficytowy. Deficyt wyniesie 1 928 670,00 zł. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli budżet. Warto nadmienić, że zarówno projekt budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, jak i możliwość sfinansowania deficytu, zostały bez uwag pozytywnie zaopiniowane przez kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

W trakcie sesji podziękowania za aktywny udział w kampanii „No promil – No Problem” odebrali policjanci posterunku policji w Kamienicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. W związku z tym na posiedzeniu samorządu obecna była Komendant Powiatowej Policji – podinsp. Dorota Tokarz. Zarówno Wójt gminy jak i Komendant podkreślali dobrą współpracę między policją a samorządem naszej gminy. Na zakończenie wizyty pani komendant złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczno-noworoczne.

Na sesji pojawiła się pełniąca obowiązki posła na Sejm RP – pani Urszula Nowogórska, która w krótkiej przemowie zobowiązała się służyć pomocą lokalnemu samorządowi i jego mieszkańcom. Podkreśliła również, że zamierza aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu  głównych problemów samorządów związanych m.in. z gospodarką odpadami komunalnymi, jak i finansowaniem oświaty. Nie zabrakło także życzeń świąteczno-noworocznych dla mieszkańców gminy Kamienica, jak i całego samorządu.  Został także odczytany okolicznościowy adres wraz z życzeniami od posła na Sejm RP – Wiesława Janczyka, który jak poinformowano, z powodu wcześniej podjętych zobowiązań nie mógł uczestniczyć w sesji Rady Gminy Kamienica. W piśmie podkreślił wolę wspierania samorządu tam, gdzie będzie to możliwe.

W sesji uczestniczyła także Wicestarosta Powiatu Limanowskiego - Agata Zięba. W swoim wystąpieniu podsumowała mijający rok działania Rady Powiatu Limanowskiego oraz współpracy z samorządem gminy Kamienica. Zwróciła także szczególną uwagę na zadania wspólnie realizowane z gminą Kamienica, tj. głęboką termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie i budowę ścieżek rowerowych.
Podziękowała samorządowi za dobry rok współpracy, składając wszystkim mieszkańcom i samorządowi serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne w imieniu swoim jak i całej Rady Powiatu Limanowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Tagi