LGD Przyjazna Ziemia Limanowska – informacja o naborach


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje mieszkańców powiatu Limanowskiego o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące:

1. Przedsięwzięcie 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  500 000,00  zł.
Wysokość premii na jedną operację wynosi  100 000,00 zł.
Intensywność pomocy wynosi: 100%.

2. Przedsięwzięcie 1.1.10  Szlaki tematyczne Beskidu Wyspowego.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi   180 000,00 zł.
Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.
Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,

- z wyłączeniem osób fizycznych i podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prowadzenia działalności gospodarczej.

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:

  • do 100% kosztów kwalifikowanych - w  przypadku:

- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

  • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Wnioski można składać w biurze LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul. Piłsudskiego 20 od 24.02.2020 r. do 10.03.2020 r. w godzinach pracy biura LGD od poniedziałku do piątku.  Zachęcamy wszystkie  osoby zainteresowane do konsultowania swoich projektów z pracownikiem biura LGD, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.


Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy. Wszelkie informacje znajdują się w ogłoszeniach o naborach: 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD.

 

 

Tagi