OGŁOSZENIE – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy OR.0050.17.2020

 

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, wraz z kwotą dotacji z budżetu Gminy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2020.

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji/uwagi

1.

Stowarzyszenie Seniorów
w Gminie Kamienica

Aktywizacja Seniorów w Gminie Kamienica

10 000 zł

 

 

 

 

 

Zarządzenia Wójta Gminy OR.0050.17.2020 - plik PDF

Tagi