Ograniczenia działalności ZGK oraz PSZOK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy informuje, że  w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego w Polsce od poniedziałku 16 marca 2020 r. ZGK wstrzymuje bieżącą obsługę klientów aż do odwołania.

W przypadku konieczności załatwienia spraw osobiście w Zakładzie, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr: (18) 3323025 wew. 37, wew. 30 celem merytorycznego ustalenia sposobu rozpatrzenia sprawy.

Jednocześnie nadmieniam, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w Szczawie wstrzymuje przyjmowanie odpadów zarówno wielkogabarytowych oraz komunalnych.

Odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Kamienica pozostaje zgodny z harmonogramem, tj. I i III wtorek miesiąca - odpady zmieszane; ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

Jacek Rachwał
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy

Tagi