Zawieszenie przyjmowania stron w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy informuje, że w związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian organizacji pracy tutejszego GOPS.

Zaprzestaje się bezpośredniej obsługi petentów w GOPS do odwołania. Sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną, telefoniczną oraz w formie korespondencji tradycyjnej.

Środki komunikacji elektronicznej:

  1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): GOPS KAMIENICA     
  2. E-mail: gopskamienica@op.pl     
  3. Telefonicznie pod numerem: 18 332 30 67

 

Tagi