OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Kamienica informuje, że od 15 kwietnia 2020 r. worki na odpady segregowane i niesegregowane będą wydawane w Kamienicy w poniedziałki w godzinach 8.00 – 12.00 oraz w środy w godzinach 12.00 – 16.00 przy wejściu do Biblioteki w Kamienicy (wejście główne od strony SKLEPU CENTRUM). Natomiast w Szczawie worki na odpady będą wydawane od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00 w Pijalni Wód Mineralnych.

Równocześnie prosimy o stosowanie się do obowiązujących zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

Tagi