INFORMACJA

Urząd Gminy w Kamienicy informuje, że 15 maja br. upływa termin płatności II raty podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności te należy wpłacać na konta indywidualne podane w decyzjach podatkowych oraz w zawiadomieniach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Tagi