Apel do hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną dotyczącą HPAI (wysoce zjadliwa grypa ptaków), w tym stwierdzeniu 184 ognisk na terytorium Węgier zwraca się do hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym w szczególności:

  • zabezpieczenie budynków, w których trzymany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa,
  • zabezpieczenie paszy i źródeł wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
  • nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

 

 

 

Tagi