Dzień Działacza Kultury

Dzień Działacza Kultury i Bibliotekarza to święto pracowników, którzy upowszechniają kulturę oraz pracują w bibliotekach w lokalnym środowisku. 

Spotkanie z tej okazji odbyło się 18 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Po przywitaniu gości i złożeniu życzeń dla pracowników przez dyrektora GOK - Mieczysława Marka, podziękowania za codzienny trud, wysiłek i wszelkie starania włożone w realizację  twórczych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury lokalnej złożyli przedstawiciele samorządu Gminy Kamienica: wójt - Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy - Hilary Majewski.
Spotkanie było również okazją do wspólnej rozmowy na temat dalszych działań w zakresie krzewienia kultury w naszej „Małej Ojczyźnie”.

 

 

 

 

Tagi