Ochrona pszczół a środki ochrony roślin

Urząd Gminy w Kamienicy zwraca się  z apelem do rolników, sadowników oraz działkowców o przestrzeganie podstawowych zasad stosowania środków ochrony roślin celem uniknięcia masowego zatrucia pszczół.

Pożyteczne owady zapylające rośliny przynoszą rolnikom i sadownikom wzrost plonów o 30 proc. Wykonywanie oprysków środkami owadobójczymi, należy przeprowadzać w okresie braku aktywności pszczół i innych owadów zapylających, czyli późnym wieczorem, czy  nocą.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prawidłowości stosowania środków ochrony roślin oraz zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji ochrony Roślin i Nasiennictwa, rolnicy zobowiązani są do:

  • aplikowania wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
  • stosowania środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi na etykiecie;
  • dobierania środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
  • nie stosowania preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
  • wykonywania zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);
  • zachowywania minimalnych odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
  • przestrzegać okresów prewencji;
  • nie wykonywania zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s)

Stosowanie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin przez użytkowników środków ochrony roślin zostało w Polsce uregulowane przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin.

Każdy rolnik musi pamiętać o tym, że wykonywane zabiegi ochrony roślin niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół.  Środki ochrony roślin w rolnictwie są główną przyczyną zamierania pszczół.

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać powyższych zasad.

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu, tj. środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

 

 

Tagi