INFORMACJA

INFORMACJA
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Wójt Gminy Kamienica podaje do publicznej wiadomości,  że w dniu 2 czerwca 2020 r.  na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy  przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz obejmuje:  

  • działki ewid. nr 2252/9, 2252/10, 2252/12, 2252/13, 2252/14, 2247/2, 2246/4 obręb Kamienica pod zabudowę mieszkaniową,
  • działki ewid. nr 1058/4, 1127/4 obręb Szczawa, na cele usług sportowo-rekreacyjnych.

 

 

Tagi