PILNY KOMUNIKAT ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy informuje o ograniczeniach związanych z użytkowaniem wody z gminnej sieci wodociągowej w związku ze stwierdzeniem  w toku przeprowadzanych badań przekroczenia dopuszczalnej wartości  liczby mikroorganizmów w wodzie.

Zakaz dotyczy użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych (spożywanie, przyrządzanie posiłków, mycie, sprzątanie pomieszczeń itp.).

Woda może być używana tylko do celów sanitarnych (użytkowanie toalet).

Zakaz użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych będzie obowiązywał do czasu wykonania działań naprawczych przez ZGK i uzyskania parametrów wody odpowiadającym wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Kamienica korzystającym z gminnej sieci wodociągowej dostępu do wody spełniającej wymagania wskazane ww. rozporządzeniu Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy podejmie wszelkie starania w celu ustanowienia punktu poboru wody do celów spożywczych, o czym zakład poinformuje w kolejnych komunikatach.

Od dnia 06.06.2020 r. do odwołania pod Szkołą Podstawową nr 1 w Kamienicy w godzinach 8.00 - 11.00 będzie podstawiona cysterna z wodą do celów spożywczych i higienicznych, obsługująca osoby związane umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamienicy.

Jacek Rachwał – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

 

 

Tagi