Zajęcia tylko zorganizowane. Informacja o zasadach funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej

W związku z wdrożeniem od 18 maja 2020 r. trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem Sars-CoV-2 umożliwiającym m.in. stopniowe, ograniczone przywracanie działalności domów, centrów i ośrodków kultury – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy od 15 czerwca 2020 r.  wznawia zajęcia zorganizowane w Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy.

Świetlica, aż do odwołania będzie funkcjonowała według następujących zasad:

 1. Przy drzwiach wejściowych następuje dezynfekcja rąk lub mycie mydłem i opiekę nad uczestnikami zajęć przejmuje opiekun świetlicy.
 2. Uczestnik udaje się do przeznaczonej do zajęć sali. Obowiązuje zakaz poruszania się po budynku z wyjątkiem korzystania z toalet.
 3. Zajęcia odbywają się w salach, w których możliwe jest zachowanie dystansu społecznego (1,5 m). Jeśli w trakcie zajęć dystans między uczestnikami będzie mniejszy niż 1,5 m, należy chronić usta i nos za pomocą maseczek.
 4. Po każdych zajęciach świetlicowych następuje wietrzenie sali i dezynfekcja przedmiotów, których używali uczestnicy.
 5. Zostaną usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
 6. Będzie prowadzony codzienny rejestr osób wchodzących na teren placówki i każdego dnia ustalana lista osób przebywających w tym samym czasie w świetlicy.
 7. W świetlicy mogą przebywać tylko osoby zdrowe – bez objawów chorobowych.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz posyłania do świetlicy dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 9. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są pracownicy, uczestnicy, rodzice i dzieci. Jednocześnie informujemy, że uczestnicy oraz opiekunowie dzieci niepełnoletnich otrzymają formularze do wypełnienia, a harmonogramy z godzinami otwarcia świetlic zostaną wywieszone na zewnątrz tych lokali oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Kamienica.

Tematy i godziny zorganizowanych zajęć kreatywnych dla dzieci i młodzieży
w Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy

Poniedziałek 22.06.2020 r.

 • godz.: 14.00-15.00 (kołyszące się statki)
 • godz.: 15.30-16.30 (zwierzaczki palczatki)

Wtorek 23.06.2020 r.

 • godz.: 14.00-15.00 (kwiat pełen tajemnic)           
 • godz.: 15.30- 16.30 (potrafię zrobić to sam/sama robimy kolczyki zajęcia przeznaczone dla młodzieży powyżej 10 roku życia)

Środa 24.06.2020 r.

 • godz.: 14.00-15.00 (królik skoczek)
 • godz.: 15.30-16.30 (malujemy zaczarowany las)

Czwartek 25.06.2020 r.

 • godz.: 14.00-15.00 („stworki, potworki”)
 • godz.: 15.30-16.30 (łabędzi staw)

Piątek 26.06.2020 r.

 • godz.: 14.00-15.00 (uśmiechnięty zwierzaczek)
 • godz.: 15.30-16.30 (potrafię zrobić to sam/sam uczymy się szyć zajęcia przeznaczone dla młodzieży powyżej 10 roku życia)

Prosimy o telefoniczne zapisy na zajęcia pod numerem 18 332 31 92 w godzinach od 13.30 do 17.30  lub przez kontakt na Mesengerze z panią Barbarą Postek.

Liczba uczestników na zajęciach z powodu pandemii jest ograniczona.

Świetlica Środowiskowa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13.30 – 17.30.

Zapraszamy!

 

 

Tagi