By dobrze służyło wszystkim…

Temat położenia nawierzchni utwardzonej na budowanej ścieżce rowerowej wzdłuż rzeki Kamienica było głównym punktem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kamienica.

W spotkaniu, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy, jednym z głównych poruszanych tematów była sprawa wykonania trwałej nawierzchni (asfaltowej) na budowanej ścieżce rowerowej wzdłuż rzeki Kamienica, na odcinku o długości ok. 1,5 km „Saturn – Tartak w Kamienicy Górnej”. Na tę inwestycję nie wyraziło zgody Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.
Dlatego podjęto działania zmierzające do zmiany decyzji podmiotu wstrzymującego wykonanie bezpiecznej nawierzchni utwardzonej (najlepiej asfaltowej), aby zarówno dzieci, jak i młodzież, a także osoby starsze mogły bezpiecznie korzystać z tej inwestycji. W tej sprawie zebrano ok. 600 podpisów mieszkańców, którzy opowiadają się za taką finalizacją zadania. Lista z podpisami została przekazana obecnej na posiedzeniu poseł Annie Paluch – Wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która zobowiązała się do niezbędnej pomocy w tej kwestii.

 

 

Tagi