Jednostki OSP w czasie pandemii

„Na nich zawsze można liczyć – niezależnie od sytuacji”. Tak o naszej OSP wypowiadają się mieszkańcy gminy Kamienica. „Są gotowi nieść każdą pomoc i doskonalić swoja wiedzę oraz umiejętności niezbędne w podejmowanych działaniach. Dla nich nie ma czasu przestoju.”

Lato dla Jednostek OSP z terenu naszej gminy to zwykle emocje związane z zawodami sportowo-pożarniczymi, a także organizacja zabezpieczenia tradycyjnej lokalnej imprezy masowej i innych mniejszych imprez plenerowych.
Z wiadomych powodów te wydarzenia nie odbędą się w tym roku. Ograniczono do minimum organizację zbiórek szkoleniowych w Jednostkach, ćwiczeń, spotkań z młodzieżą i innych wydarzeń okolicznościowych. Nie odbył się także gminny etap kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, wstrzymano również plany odnośnie organizacji corocznych ćwiczeń gminnych. Niemniej jednak nie oznacza to braku aktywności naszych Jednostek, które oczywiście bez względu na czas pandemii biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, likwidując zagrożenia na terenie gminy, a czasem gmin ościennych.
W minionym okresie kierownictwa poszczególnych Jednostek brały udział w wideokonferencjach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, których głównym tematem były szkolenia w zakresie procedur postępowania na wypadek działań związanych z wirusem.  Strażacy podejmowali również specyficzne działania związane bezpośrednio z sytuacją epidemiologiczną; były to np. dezynfekcja infrastruktury czy odbiór środków do dezynfekcji przeznaczonych dla jednostek oświatowych z terenu gminy i dla lokali wyborczych. Zastęp OSP Zalesie nadawał komunikaty głosowe  zachęcające mieszkańców gminy do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, a w szczególności do pozostania w miejscu zamieszkania. Jednostki z Kamienicy, Szczawy i Zalesia zostały doposażone w sprzęt dezynfekujący w ramach „PAKIETU MEDYCZNEGO MAŁOPOLSKIEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”.
Ponadto druhowie chętnie zaznaczają swój udział w akcjach charytatywnych, angażując się m.in. w ich organizację czy też dołączając do takich inicjatyw - strażacy ze Szczawy i Zbludzy wsparli internetową akcję „Gaszyn challenge”, z której dochód przeznaczono na chore dziecko. Natomiast Jednostka z Kamienicy wzięła udział w akcji oddawania krwi.

 

 

Tagi