INFORMACJA

W związku z ograniczoną wydajnością wodociągu gminnego prosi się mieszkańców gminy Kamienica o oszczędne korzystanie z wody. Zaleca się niewykorzystywanie wody do basenów i innych niekoniecznych zużyć wody do czasu zwiększenia wydajności ujęć wody.

W przypadku przegrzewania instalacji solarnych zaleca się przejście w ustawieniach na „TRYB URLOPOWY”, który zapobiega przegrzewaniu się instalacji solarnych.

KIEROWNIK ZGK I WÓJT GMINY KAMIENICA

 

Tagi