Zdobądź odznakę

Miłośnicy wędrowania po Beskidzie Wyspowym od 1 sierpnia br. mają przed sobą nowe wyzwanie. Za zdobycie 40 szczytów można otrzymać odznakę turystyczną „Korona Beskidu Wyspowego - Beskidzkie Wyspy”, ustanowioną przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK oraz Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK wspólnie z Forum Gmin Beskidu Wyspowego w celu popularyzacji aktywnej turystyki górskiej po Beskidzie Wyspowym i poznawania jego walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych ustanowiło odznakę „Korona Beskidu Wyspowego - Beskidzkie Wyspy”. Warunkiem koniecznym otrzymania odznaki jest zdobycie 40 szczytów Beskidu Wyspowego. Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1 sierpnia 2020 r. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna, a okres zdobywania odznaki nie jest ograniczony. Szczyty można zdobywać dowolną trasą, indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych.
Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów zaliczanych do Korony Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” są fotografie zrobione na zdobytych szczytach, na których powinien się znajdować turysta zdobywający odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu oraz skany kodów QR, które znajdują się na tabliczkach informacyjnych.

Podpisane datą wycieczki fotografie należy wklejać do książeczki GOT PTTK. Kody QR i zdjęcia można przedstawić do potwierdzenia na telefonie lub przesłać e-mailem.

WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI
Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” :

 1. Adamczykowa (612 m)
 2. Chełm (789,1 m)
 3. Cichoń (926 m)
 4. Czarny Dział (673 m) 
 5. Ćwilin (1072 m)
 6. Ciecień (830 m)
 7. Grodzisko (618 m)
 8. Jasień (1063 m)
 9. Jaworz (918 m) 
 10. Kamionna (801 m) 
 11. Korab (727 m)
 12. Krzystonów
 13. Kostrza (720 m) 
 14. Księża Góra (643 m)
 15. Kutrzyca (1053 m n.p.m.)
 16. Kuklacz (701 m)
 17. Łopusze Wsch. (600,9 m)
 18. Lubogoszcz (967 m)
 19. Lubomir (902 m)
 20. Luboń Wielki (1023 m)
 21. Łopień  (960 m)
 22. Łyżka (802 m)
 23. Mogielica (1170 m) 
 24. Modyń (1029 m n.p.m.)
 25. Miejska Góra (716 m)
 26. Ostra - Stara Wieś (925 m)
 27. Ostra - Wilczyce (780 m)
 28. Ogorzała (805 m)
 29. Patryja (763 m)
 30. Potaczkowa (745 m)
 31. Sałasz (905 m)
 32. Skiełek (749 m)
 33. Szczebel (976 m)
 34. Śnieżnica (1007 m)
 35. Urbania Góra 673 m
 36. Wsołowa (624 m)
 37. Worecznik (559 m)
 38. Zęzów (695 m)
 39. Zembolowa (858 m)
 40. Białowodzka Góra (616 m)


Szczegóły w REGULAMINIE.

 

 

 

 

Tagi