OGŁOSZENIE - przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Kamienica ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienica.

Przedmiotem przetargów będzie 6 działek pod zabudowę mieszkaniową, położonych w miejscowości Kamienica – załącznik 1 oraz 2 działki przeznaczone w mpzp Gminy Kamienica pod usługi sportowo- rekreacyjne, położone w miejscowości Szczawa – załącznik 2.

Szczegółowe informacje o przetargu i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy - biuro nr 3, tel. 18 332 30 25 w. 24.

 

 

Tagi