Z sesji Rady Gminy

26 sierpnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy miała miejsce XII Sesja Rady Gminy Kamienica. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Hilary Majewski, który powitał przybyłych radnych oraz zaproszonych gości, wśród których była m.in. Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Agata Zięba.

W przyjętym porządku obrad miało miejsce  wręczenie odchodzącemu z pracy w Urzędzie Gminy dotychczasowemu Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jackowi Rachwałowi okolicznościowego podziękowania i kwiatów od samorządowców. Ustępujący kierownik w najbliższym czasie obejmie stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

W toku omawiania korespondencji przedstawiono między innymi negatywne postanowienie  Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie. Decyzja ta wpłynęła do Urzędu Gminy na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Z informacji w tej sprawie, którą przedstawił Wójt, wynika, że od tej decyzji zostało złożone zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej. Warto tu wspomnieć, że jest to ciąg dalszy sprawy, gdyż po pierwszej negatywnej decyzji i zażaleniu na to postanowienie, ministerstwo skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty. Tak więc sprawa mimo rozpoczynającego się roku szkolnego będzie w toku – czeka na finał.

Podczas obrad głos zabrała również wicestarosta – Agata Zięba, która podziękowała Radzie Gminy za środki finansowe przekazane na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zbludzy, informując jednocześnie o umieszczeniu na terenie tej miejscowości sygnalizatora prędkości ruchu (podobnego do zainstalowanego już w ciągu tej samej drogi na terenie miejscowości Roztoka w gm. Łukowica).
Przekazała również informację o przystąpieniu do realizacji zadania Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych i wypoczynkowych” w miejscowości Szczawa i Zalesie.  
W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie pod cele turystyczne miejsc widokowo – wypoczynkowych  w  Zalesiu (wiata wolnostojąca o powierzchni zabudowy 35 m2 – utwardzenie i wykonanie ogrodzenia drewnianego; wykonanie 6 wiat o powierzchni zabudowy 3,7 m2 z utwardzeniem) oraz Szczawie (doposażenie otoczenia Pijalni Wód Mineralnych, przełożenie bramy oraz ogrodzenia, utwardzenie terenu).

 

 

 

 

Tagi