Rozstrzygnięto nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Kamienica informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko „Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej” w Urzędzie Gminy Kamienica wybrana została Justyna Palkij zamieszkała w Kamienicy.

Tagi