Nowe ograniczenia działalności GOK

Stosując się do rozporządzeń i rekomendacji władz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-19, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, informuję, że od dnia 07 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. wstrzymuję działalność Świetlic Środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy oraz zawieszam częściowo działalność Ogniska Muzycznego, za wyjątkiem prowadzenia zajęć w trybie on-line oraz indywidualnych konsultacji uczniów z nauczycielem (z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, z zachowaniem procedur reżimu sanitarnego).

Dyrektor GOK
Mieczysław Marek

 

 

Tagi