Z sesji Rady Gminy. Radni podjęli uchwałę budżetową

21 grudnia br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy miała miejsce XV Sesja Rady Gminy Kamienica. Główny punkt porządku obrad stanowiła uchwała budżetowa na rok 2021.

Skarbnik gminy przed głosowaniem uchwały przedstawiła główne założenia budżetu, z których możemy dowiedzieć się między innymi, że dochody budżetu ustala się na poziomie 44 748 978,00 zł, wydatki – 44 327 437,00 zł. Oznacza to nadwyżkę budżetową w kwocie 421 541,00 zł., która ma zostać przeznaczona na wykazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Zmniejszeniu ulegnie również zadłużenie gminy, które na koniec 2021 r. ma wynieść 3 500 000,00 zł przy obecnym poziomie 4 900 000,00 zł. Samorząd gminy nie planuje w przyszłym roku zaciągania kredytów. Na inwestycje zamierza przeznaczyć 4 654 730,00 zł.
Po uzyskanej od wójta gminy informacji, że zaproponowany budżet na rok 2021 uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i  zapewnieniu, że zaproponowany budżet jest stabilny i dostosowany do możliwości gminy radni jednomyślnie poparli zaproponowany projekt przyszłorocznego budżetu.

W obradach uczestniczyła również Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Agata Zięba, która podziękowała wójtowi i radzie za bardzo dobrą współpracę z powiatem. Przedstawiła stan realizowanych – w ramach wzajemnej współpracy – w minionym roku inwestycji i zapoznała zebranych z planami kolejnych wspólnych przedsięwzięć. Złożyła samorządowcom życzenia świąteczno–noworoczne, przekazując także życzenia od starosty, zarządu oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Limanowskiego. Z kolei Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kamienica wręczyli pani Agacie  symboliczny świąteczny stroik wraz z życzeniami dla niej oraz całej Rady Powiatu Limanowskiego.

 

 

Tagi