Przejdź do stopki

Konkurs na Dzień Matki

Konkurs na Dzień Matki

Treść

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja  mama”.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 10 lat mieszkających na terenie Gminy Kamienica. Praca powinna być wykonana samodzielnie, wyłącznie kredkami (świecowe, ołówkowe, pastele) na kartce bloku technicznego formatu A4, dla której inspiracją będzie „Moja  mama”. Pracę będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: od 6 – 7 lat oraz od 8 – 10 lat. Podczas oddawania pracy należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z oświadczeniem podpisanym przez opiekuna prawnego (rodzica). Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę.

Prace należy dostarczyć do Centrum Edukacji i Tradycji (I piętro budynku komunalnego, gdzie mieści się POCZTA w Kamienicy) od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 18.00. Ostateczny termin dostarczenia prac: 25 maja 2021 r.

 

 

 

 

Menu
Informacje
1513743