Spotkanie z poezją

16 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawie odbył się VI  Gminny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją”.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy, którzy oceniani byli w trzech kategoriach: oddziały przedszkolne, klasy I-III i IV-VI.

Komisja konkursowa w składzie: mgr Urszula Faltyn - nauczyciel polonista z Gimnazjum w Kamienicy, Zofia Kuchnia - pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kamienica, Elżbieta Citak - pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria: oddziały przedszkolne

I miejsce - Emilia Zasadni (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)

II miejsce - Kinga Węglarz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)

III miejsce - Kacper Twardowski (Samorządowe Przedszkole w Kamienicy)

Wyróżnienie: Szymon Cedzidło (Samorządowe Przedszkole w Kamienicy)

Kategoria: klasy I - III

I miejsce - Jakub Hyrc (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie)

II miejsce - Maciej Chlipała (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)

III miejsce - Sebastian Gromala (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy)

Wyróżnienie: Zofia Opyd (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy)

Kategoria: klasy IV – VI

I miejsce - Dominika Sopata (Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy)

II miejsce - Izabela Pierzga (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie)

III miejsce - Katarzyna Opyd (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)

Wyróżnienie: Mikołaj Kurzeja (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)

 

 

Tagi