Podsumowali działania strażackie

Pierwszy miesiąc nowego roku to czas rozmaitych podsumowań i sprawozdań z działalności za rok poprzedni. Właśnie w tym okresie odbywają się walne zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych.

Druhowie z OSP w  Kamienicy spotkali się w 6 stycznia, aby podsumować działalność statutową za miniony okres oraz przedstawić plan na rok bieżący. Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in.: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej - Janusz Kurzeja, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej - dh Kazimierz Czyrnek, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Limanowej - st. kpt. Marcin Kulig, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kamienicy - Adam Opyd, przedstawiciele samorządu gminy Kamienica: wójt - dr Władysław Sadowski,  przewodniczący Rady Gminy - Eugeniusz Rutka; radni: Elżbieta Citak, Stefan Kuchnia, Piotr Kaliciński i Hilary, Mateusz Majewski oraz sołtys Jan Kulig.

 

 

 

 

Tagi